Звіт діяльності вчителя української мови і літератури Воробйової Л.Б. з 2017 по 2021 рік.

Звіт діяльності вчителя української мови і літератури Воробйової Л.Б. з 2017 по 2021 рік.
У сферу моєї діяльності входили такі обов’язки: учитель української мови і літератури, класний керівник.


Працювала в 5,6,10 класах. У цьому навчальному році в 7,8,9, 11.


Програми, за якими працюю: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 5-9 класи / уклад. Г.Т. Шелехова, Т.Д. Гнаткович, Н.Б. Коржова, В.І. Новосьолова, М.І. Пентилюк, А.С. Пономаренко, К.В. Таранік-Ткачук.- К., 2013 (зі змінами затвердженими наказом МОН №804 від 07.06.2017р.);


Програми навчання. Українська література: 5-9 класи. К.В. Таранік-Ткачук, М.П.Бондар, О.М. Івасюк, С.А.Кочерга, Л.І.Кавун, О.І.Неживий, Н.В.Михайлова, Р.В.Мовчан (керівник групи). – К.,2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН №804 від 07.06.2017р.);


Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Українська мова: 10-11класи. – Профільний рівень/ Мацько Л.І., Груба Т.В., Семеног О.М., Симоненко Т.В. (Наказ МОН №1407 від 23.10.2017р.). 


Методична тема, над якою продовжила працювати (тема самоосвіти): «Соціокультурний підхід у вивченні української мови». Суть мого досвіду: Попередньому проектуванні процесу навчання з урахуванням дидактичних цілей і заданого рівня засвоєння.


Орієнтування на учня і націлення на забезпечення успіху в засвоєнні ним знань та формуванні вмінь і навичок за рахунок власної активної діяльності.


Провідна педагогічна ідея : окрім навчання, що є основним, добором системи текстів, тематично визначених соціокультурною змістовою лінією, має здійснюватись цілеспрямоване патріотичне, морально-етичне, екологічне, естетичне виховання учнів. 


Авторська технологія проведення практичних занять полягає у наступному: робота над текстом: створення так званої «партитури» (виразне читання, визначення теми, головної думки, з’ясування типу і стилю тексту, робота над орфограмами й пунктограмами, словникова робота та ін.). 


Створення тематичних уроків (речення, слова, тексти на одну тему).
Використання усної народної творчості (загадки, прислів’я, приказки, легенди та ін.).
Використання народного календаря.
Словниково-орфоепічна робота.
Створення презентацій, в тому числі тематичних, як плану уроку (конспекту, сценарію).
Створені мною матеріали до уроків можна побачити на власному блозі https://www.lidiya.in.ua/.


Результативністю моєї роботи є: формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.


Засіб опанування національними і загальнолюдськими культурними і духовними цінностями, нормами, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями.


Сприяння естетичному і морально-естетичному розвиткові особистості.
Сприяння органічному входженню особистості в соціум (соціокультурна компетенція). 


Рівень навчальних досягнень учнів (якість знань): 2016-2017- 40%, 2017-2018 -41% , 2018-2019 - 55% , 2019-2020 - 43%, 2020-2021(1 семестр) - 44%.


Мої учні активні учасники олімпіад і конкурсів: 2016-2017 – школи 9; району 2; 2017 – 2018 – школи 4; району 1;2018 -2019 – школи 5, району 4.


Вивчаю технології дистанційного навчання. Робота в https://classroom.google.com, створення Gooqle Форм, уроки з використанням Meet; ведення електронного журналу на n z. В разі необхідності працюю з учнями дистанційно.


Відвідую відкриті уроки колег, шкільні заходи, тренінги в мережі Інтернет