Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

Знати відповіді на питання:
1. Якими суфіксами утворюються чоловічі та жіночі імена по батькові?
2. Які чергування голосних можливі?
3. Як відмінюються за відмінками?
4. Які особливості відмінювання українських та інших слов'янських прізвищ?
5.Як відмінюються прізвища прикметникового типу?
6. Назвіть особливість відмінювання жіночих прізвищ на приголосний та о.
  Користуйтесь підручником  сторінки 115-118.
Виконайте вправи: 300 (усно), 301, 302 (одне ім'я по батькові письмово), 305 (одне -  письмово).
Дякую за увагу!  Бажаю успіхів!