Звуки української мови (завдання для обох груп)

Повторити такі питання:
Звукове позначення букв я, ю, є, ї, щ.
Склад. Складоподіл.
Уподібнення приголосних звуків.
Спрощення в групах приголосних.
Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
Опрацювати теоретичний матеріал за джерелом:http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=1357&chapterid=80
Виконати завдання:
1. http://svitslova.com/mova/fonetyka-grafyka/1339-zvukove-znachennia-ja-ju-je-ji-shch.html
 (увага тренувальні тести)
2.Фонетичний розбір слів: пам'ять, ґедзь, люб'язний, лялька, красується.
3.Виконайте тестове завдання, користуйтесь теоретичними матеріалами даних джерел (за дугою адресою є пояснення)


1.     Продовжіть твердження:
Фонетика  -  це:
а) Наука , що вивчає систему писемних знаків.
б) Наука, що вивчає одиниці мови.
в) Наука, що вивчає звуковий склад мови, творення звуків і їхні властивості.
г) Наука, що вивчає правила нормативної літературної вимови.
2. Продовжіть твердження: звуки української мови поділяються на:
а) 32 приголосних і 6 голосних.
б) 32 приголосних, 6 голосних і м”який знак.
в) 31 приголосний і 6 голосних.
г) 33 приголосних і 6 голосних.
3.     Позначте рядок, у якому всі приголосні дзвінкі:
а) Мила, ніжна, чудова, українська.
б) Невпокорена, рідна, калинова, привітна.
в) Розкута, вільна, мелодійна, солов”їна.
г) Мова, слово, знання, розмова.
4. Позначте рядок, де в усіх словах є глухі приголосні:
а) Бог, любов, віра, мудрість.
б) Молитва, благодать, пророк, Ісус Христос.
в) Істина, творитель, душа, ближній.
г) Заповідь, гріх, милість, рай.
5.  Позначте рядок, де усі приголосні  тверді:
а) Батьки, любов, справедливість, щирість.
б) Шана, повага, істина, тепло.
в) Подяка, мама, тато, синівська.
г) Колиска, родина, добро, щастя.
6. Позначте рядок , де в усіх словах є м”які приголосні:
а) Мама, тато, святе, ім ”я.
б) Рід, сім”я, родина, пам”ять.
в) Діти, доля, прекрасна, ніжність.
г) Богиня, берегиня, радість, життя.
7.Позначте рядок, де в усіх словах відбувається чергування голосних звуків при зміні форми слова:
а) Поділля, край, мій, отчий.
б) Село, земля, милий, слово.
в) Матір, воля, рідна, радість.
г) Вітчизна, справедлива, гідна, дбайливість
8. Позначте рядок , де в усіх словах відбувається чергування приголосних звуків при зміні форми слова:
а) Хмельниччина, багата, чаруюча, доленька.
б) Вулиця, розквітає, стрічає, радує.
в) Світанкова, найкрасивіша, смарагдова, неземна.
г) Жінка, тиха, Божа, зірка.
9.Позначте рядок , у якому в усіх словах відбувається спрощення :
а) Радіс.. ний, сер..це , пес .. ливий , контрас .. ний.
б) Кількіс .. ний, зап”яс .. ний, шіс .. сот, піс .. ний.
в) Щас.. ливий , жаліс .. ний , проїз .. ний , навмис .. ний.
г) Кіс .. лявий, хворос .. няк , балас .. ний , шіс .. надцять.
10.Позначте рядок, у якому є „ зайве ” слово:
а) Радісний , вісник, корисливий, хвастнути.
б) Доблесний, беззахисний, корисний, кількісний.
в) Форпостний, компостний, контрастний, гігантський.
г) Надкістниця,  хворостняк, кістлявий, пестливий.
11.Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подовженням:
а) Повіст .. ю, лисен .. я, щаст .. я, знан .. я.
б) Навчан .. я, Ган .. а, сіл .. ю, навман .. я.
в) Читан .. я, стат .. я, тін .. ю, вістр .. я.
г) Радіст .. ю, перел .. є, писан .. я, спросон .. я.
12. Позначте рядок , де  допущено орфографічну помилку:
а) Проїзний, чесний , масний , щасливий.
б) Витирати, стріляти, розчісувати, голівка.
в) Волосся, міддю, лисення , беззмістовний.
г) Очко , ніженька , молочний, пташка.
Увага! Виконуєте мінімум три завдання. 
Дякую за увагу! Бажаю успіхів!