Завдання з розділу "Будова слова. Словотвір"

І рівень
І. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...".
1. ...правила вимови слів.
2. ...звукову будову мови.
3. ...способи творення слів.
4. ...слова, їх значення, походження, використання.
5. ...правила написання слів.
ІІ. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним способом?
1. Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище.
2. Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень.
3. Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка.
4. Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів’я.
5. Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок.
ІІІ. Яким способом утворено прикметники безногий, небалакучий, недорогий, надвеликий, ультракороткий?
1. Суфіксальним способом.
2. Префіксальним способом.
3. Префіксально-суфіксальним способом.
4. Складанням основ або слів.
5. Складанням скорочених основ.
ІV. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що пишуться через дефіс?
1. Пра-, су-, без-.
2. За-, по-, пре-.
3. Казна-, хтозна-, будь-.
4. Пере-, зі-, за-.
5. Ви-, від-, до-.
V. У якому рядку всі слова непохідні?
1. Білити, зачарований, хід, братський, радість.
2. Бігати, весна, білий, стіл, хата.
3. Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля.
4. Біг, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка.
5. Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати.
VІ. У якому рядку всі слова утворено від прикметників?
1. Ставок, місток, садочок, туга, мріяти.
2. Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з’їхати.
3. Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно.
4. Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти.
5. Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів.
ІІ рівень
1. Подані слова розібрати за будовою.
Спадковий, вічність, подовжений, прославитися, профспілка, прохолодно, протилежність, видумавши, курсантський, вивчитися.
2. Виконати словотвірний розбір слів.
Подорож, по-літньому, різноколірний, співгромадянин, торішній, агресивний, восьмикласник, МВФ, подяка, теоретично.
3. Записати подані слова разом і через дефіс.
Гірничо/промисловий, праце/здатний, двадцяти/річний, нац/банк, день/другий, контр/адмірал, перекоти/поле, лікар/еколог, сто/річчя, художник/пейзажист, радіо/фізичний, східно/слов’янський, важко/хворий, дво/вугле/кислий, право/бережний, соціал/демо/кратичний, історико/культурний, військово/зобов’язаний, темно/зелений, північно/західний, хто/зна/який, лінгво/стилістичний, міні/футбол, велико/душний, щастя/доля, віце/прем’єр, екс/чемпіон, авто/пере/гони, біо/сфера, Івано/Франківськ.