Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі.

Кількість звуків і букв в українській мові не збігається.
Точної відповідності між звуками та буквами немає, тому що:
1) ь (м’який знак) не позначає окремого звука: Тернопіль [терноп’іл ] — 9 б., 8 зв.;
2) буква щ позначає два звуки [ш] і [ч]:
Батьківщина [бат к’івшчина] — 11 б., 11 зв.;
3) звуки позначаються на письмі двома буквами відповідно д і ж, д і з. Ці ж букви позначають окремі звуки: [д] і [ж], [д] і [з]:
віджити [в’іджити] — 7 б., 7 зв.; джміль  — 6 б., 4 зв.;
4)   буква і позначає два звуки — [йі]: Київ [кийів] — 4 б., 5 зв.;
5)   букви я, ю, є мають подвійне звукове значення:
 Зразок фонетичного розбору: Україна [украйіна]
 

          Зразки запису слів у фонетичній транскрипції
 http://subject.com.ua/textbook/mova/5klas_1/5klas_1.files/image123.jpg