6 клас. Словотворення узагальнення.

Мета уроку:
- узагальнити й систематизувати знання  зі словотвору й орфографії; удосконалити вміння й навички визначати словотвірні категорії, пояснювати орфограми у словах, використовуючи вивчені правила правопису;
- розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння;
 використовувати словотвірні категорії у власних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення;
- за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного
матеріалу виховувати повагу до сім’ї, членів родини, свого роду.