Пунктуація простого речення

Повторити правила використання розділових знаків у реченнях з такими пунктограмами:
1. Кома при однорідних членах речення.
2. Двокрапка і тире у реченнях з однорідними членами речення і узагальнюючими словами.
3. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях.
4. Розділові знаки при відокремлених членах речення.
5. Розділові знаки при звертаннях.
6. Тире між підметом і присудком.
До правил дібрати приклади і записати в робочий зошит.