Букви е, и, і в суфіксах відмінкових форм іменників.

Перечитати, зрозуміти, запам'ятати написання префіксів -ив-, -ев-; -ичок-, -ичк-; -ечок-, -ичк-; -іння, -ення, -иння; -еня.
 Виконати вправи: 294, 295, 297 (Підручник сторінки114-115)
Бажаю успіхів!