Труднощі в завданнях ЗНО

Одинадцятикласники, допомагаю вам самостійно готуватися до тестування. Даю вам матеріал, який допоможе правильно виконати тести з морфології ( розділ, що вивчає частини мови):
 Поділ іменників 2 відміни із суфіксами -ар, -ир, -яр на групи.
Іменники II відміни чоловічого роду з кінцевими -ар, -ир можуть належати тільки до м’якої або твердої групи, а іменники з кінцевим -яр — тільки до мішаної або твердої групи. 
До м’якої групи належать ті іменники з кінцевими -ар та -ир, у яких у родовому відмінку однини -ар та -ир не наголошені. Усі інші, тобто ті, у яких -ар, -ир постійно наголошені, належать до твердої групи. Порівняйте:                          


М’яка група
Тверда група
(наголос не падає на -ар та -ир)
(наголос постійно падає на -ар та -ир)
кобзар — кобзаря́ лицар — ли́царя пустир — пустиря́ козир — ко́зиря нашатир — нашатирю́

Крім того, як винятки:
1) до м’якої групи належать ще іменники Ігор, якір, лобур, кучер (про волосся); 
санітар — саніта́ра куховар — кухова́ра буксир — букси́ра касир — каси́ра мундир — мунди́ра

  
2) до твердої — комар, хабар,  варвар, долар, кантар, панцир, пластир (хоч -ар, -ир у них і не постійно наголошені)
До мішаної групи належать лише ті іменники з кінцевим -яр, у яких у родовому відмінку однини наголос падає на закінчення. Усі інші належать до твердої групи. Порівняйте:

Мішана група
Тверда група
(наголос падає на закінчення)
(наголос не падає на закінчення)
школяр — школяра́ каменяр — каменяра́ вапняр — вапняра́ різьбяр — різьбяра́
ювіляр — ювіля́ра столяр — сто́ляра муляр — му́ляра футляр — футля́ра
Групу іменників з кінцевим -яр можна визначати також за їхнім значенням: назви осіб належать до мішаної групи, інші назви — до твердої. Але іменники — назви осіб — ювіляр, столяр, муляр, мадяр, а також ма́ляр з наголосом на першому складі, як виняток, належать до твердої групи. Іменник маля́р з наголосом на другому складі належить до мішаної групи

Перевірте себе. Випишіть іменники в три колонки за групами: 1) тверда; 2) м’яка; 3) мішана.
Ожеред, вихор, односелець, монастир, кресляр, оборонець, столяр, ковзаняр, зброяр, друкар, лижвяр, пивовар, косар, стелаж, читач.
Ключ. З других букв має скластися прислів’я.