Написання прикметникових суфіксів –еньк-,- есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.

Додаток до уроку на тему: : Написання прикметникових суфіксів –еньк-,- есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-.                                                                                                                                                            
Прочитайте мовчки текст. Визначіть стиль. Доберіть заголовок.
Я люблю маленького, завжди бадьорого і такого втішного чижика. Ця лимонно-зеленувата пташка, з хитренькими очима, з чорненькими бровами і цяточкою під дзьобом швидко звикає в кімнаті і стає майже ручною. Уже через тиждень-півтора чижі починають співати бадьору пісеньку не тонюсіньким, а хрипкуватим голосом.(За Ю. Старостенком)
Завдання до тексту:
1.Випишіть словосполучення, до складу яких би входили виділені прикметники.
              2.Виділіть суфікси у прикметниках. Поясніть написання м’якого знака в них.
              3.З’ясуйте, яке експресивно-стилістичне значення виражають прикметники з цими суфіксами.
              4.Утворити за зразком від прикметників пестливу форму за допомогою додавання суфіксів - еньк-,- есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк, -усіньк-.
 Зразок. Білий – біленький, білесенький, білісінький.
Чистий, високий, кислий, довгий, тихий, старий, великий, густий, солоний, дрібний, широкий.
               5.Складіть кілька речень із утвореними словами.