Розділові знаки у складному реченні (рівень стандарту і профілю).

Повторити:
1. Розділові знаки у складносурядному реченні.
2.Розділові знаки у складнопідрядному реченні.
3.Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні.
4. Розділові знаки у реченнях з прямою мовою (діалозі, цитуванні).
5. Тире між підметом і присудком.
Підручник - §40; вправи: 463 (виписати приклади),466 (пояснити - у дужках після речення написати, користуючись таблицею),, 470 (знати), 471(пояснити - у дужках після речення написати, користуючись таблицею), 472 (самостійно дібрати приклади).
  Бажаю успіхів!